Hřbitov

Oznámení

Oznamujeme nájemcům hrobových a urnových míst, že Obec Církvice jako provozovatel místního hřbitova má připravené nové smlouvy o pronájmu na období 15ti let a to od roku 2024 do roku 2038.

Smlouvy jsou k dispozici od 11.9.2023 na OÚ Církvice. Žádáme nájemce, aby při podpisu smlouvy sdělili, kdo je vlastníkem hrobu a na koho v případě úmrtí vlastníka hrobu přechází nájemní smlouva.

Vzor Smlouvy o pronájmu hrobových a urnových míst najdete na stránkách obce Církvice/ Hřbitov.

Sazba nájmu a služeb spojených s nájmem – hrobové místo: 40,-Kč/rok, což je celkem 600,-Kč

Sazba nájmu a služeb spojených s nájmem – dvojhrob: 80,-Kč/rok, což je celkem 1200,-Kč

Úhradu po podpisu smlouvy můžete provést hotově na OÚ Církvice, přes platební portál Stř. kraje (web obce - kolonka poplatky - Obec Církvice - Platba hrobu - a dále budete vyplňovat dle instrukcí) nebo převodem na účet

č.ú.: 3924161/0100

variabilní symbol: 3632

konstatní symbol: číslo smlouvy

Splatnost poplatku je do 15 dní od podpisu smlouvy.

V případě, že již o hrob nemáte zájem, zašlete nám žádost o ukončení pronájmu hrobového místa. Dále je nutné nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa odstranit hrobové zařízení včetně uren.

Chcete-li hrob převést na jiného majitele, uveďte toto v žádosti o ukončení pronájmu hrobového místa.

Upozorňujeme nájemce, že je nutné oznamovat provozovateli pohřebiště (obci Církvice) veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště (změny ve smlouvě, uložení lidských ostatků, atd.).