Odpadové hospodářství

Jak a kam s odpady v Církvici v roce 2024

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (SKO) a BIODPAD (BIO)

1.1. - 31.12.

Svoz SKO 1x za 14 dní ve čtvrtek (každý sudý čtvrtek)

11.4. - 21.11.2024

Svoz BIO (nádoba opatřena samolepkou) 1x za 14 dní, střídavě s SKO (každý lichý čtvrtek)

 

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Stávající počet separačních stanovišť bude zachován. Dokonalým tříděním komunálního odpadu snížíte množství odpadu v popelnicích a tím dokážete i vy přímo ovlivnit náklady na odpad v obci, tj. výši poplatku na jednoho občana, který jste ze zákona a obecně závazné vyhlášky povinni platit. Vámi vytříděné suroviny se budou svážet v zavedených cyklech.

PLAST

PAPÍR

SKLO

TETRAPACK

OLEJ

TEXTIL

1x týdně STŘEDA

1x týdně ČTVRTEK

1x za 14 dní 

ČTVRTEK

1x měsíc

STŘEDA

Dle potřeby

Dle potřeby

Prosíme občany, aby při třídění plastů zmenšovali svůj objem a neodkládali do nádob na tříděné odpady jiné druhy odpadů, které tam nepatří. S těmito materiály dále ručně pracují lidé a znečištěním se zvyšují náklady na jejich svoz, třídění a hygienické požadavky. Nápojový karton lze ukládat do kontejnerů na plast.

SBĚRNÝ DVůR – Sběrné místo se nachází za obecním úřadem – přístup od pošty. Občané obce zde mohou odkládat:

  •  velkoobjemový odpad (VO) – staré koberce, skříně, pohovky, …. aj. objemný odpad z domácnosti
  • Bioodpad (BIO) - odpad ze zahrad a domácností biologického původu
  • čistý stavební odpad a cihly (bez příměsi hlíny, keramiky, azbestu, ….) – omezené množství
  • kovy (plechovky od nápojů, konzervy od potravin, nádobky od kosmetiky, víčka od jogurtů, ostatní kovové obaly a ostatní kovové předměty). Sběrné místo není určeno pro odložení např. plechovek od barev nebo obalů znečištěných nebezpečnými látkami. V průběhu roku pořádají sběr železného šrotu SDH Církvice a Jakub.

Provozní doba sběrného místa: sobota: 8:00 - 11:00 (duben - prosinec – do poslední soboty před vánočními svátky)

Leden – zavřeno

Únor – březen –sobota 1x za 14 dní

V případě potřeby ve výjimečných případech je možné půjčit na obecním úřadě klíče.

Pneumatiky patří do zpětného odběru dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Sběrnou síť organizuje síť prodejců pneumatik, tzn. PNEUSERVIS. Sběr je zdarma a nesmí být požadován poplatek za odběr pneumatiky od občana.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obecní úřad Církvice provádí obvykle v měsíci květnu sběr nebezpečného odpadu. Ve stanoveném termínu dopraví občané nebezpečný odpad na vyhrazené místo ve dvoře obecního úřadu. Mezi nebezpečný odpad patří: použité obaly a zbytky barev a rozpouštědel, autobaterie, veškeré druhy pryže (kromě pneumatik) apod. Dále veškerý elektroodpad (kompletní) - televizory, výpočetní technika, rozhlasové přijímače, lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, trouby, vysavače, fény, žehličky a podobně. Mezi nebezpečný odpad nepatří: všechny druhy plastu včetně igelitu, a veškerý velkoobjemový odpad jako křesla, židle, pohovky, matrace, apod.

ELEKTROODPAD

Elektrozařízení, které nelze vložit do kontejneru, se soustřeďuje na dvoře obecního úřadu každoročně v měsíci květnu. Do zpětného odběru patří vše od chladničky, pračky, myčky, sporáku, mikrovlnné trouby, vysavače přes topinkovače, fény, holicí strojky, elektrické zubní kartáčky, televize, rádia, mobilní telefony, počítače až po zářivky, pily, vrtačky, elektrické hračky, lékařskou techniku a výdejní automaty aj. Jsou stanoveny i výjimky spotřebičů, které do zpětného odběru nepatří: např. klimatizační jednotky, pokud jsou stálou, pevnou a nedílnou součástí staveb, akumulační kamna aj.

Kontejner na třídění drobného elektra je umístěn na chodbě obecního úřadu. Další možnosti odložení drobného elektra jsou v mateřské a základní škole a v obchodě COOP.

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ

Sběrná místa na kontejnerových stanovištích: Církvice Netřeb – čtyřdomky, Církvice – u pošty, Jakub – u bývalého obchodu

 

Oddělené soustřeďování velkoobjemového odpadu

!! UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !! Od 1.1.2023 vznikla povinnost: ODDĚLENÉ SOUSTŘEĎOVÁNÍ OBJEMNÝCH ODPADŮ To znamená, že veškerý velkoobjemový odpad, který budete chtít odložit do kontejneru za obecním úřadem, musí být vyseparován na jednotlivé komodity (skříně, sedačky a další předměty je nutné rozebrat a vytřídit - dřevo, plasty, kovy a další). MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!