Chodník není parkoviště!

12.12.2018

Upozorňujeme občany, že dle pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích se zakazuje stání na chodníku. V opačném případě se majitelé vozidel dopouštějí přestupku a vystavují se riziku blokové pokuty řešené městskou policií.